The Ultimate Killer App

ขอเชิญร่วมฟังกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ "The Ultimate Killer App" โดย ดร.เจน จูฑา วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 - 16.00 ณ เวทีกลางภายในงานวิศวะ'60