Digital Payment

 สัมนาฟรี รับเพียง 60 ที่นั่งเท่านั้น!!!  ในหัวข้อ Digital Payment การก้าวสู่สังคมไร้เงินสดในประเทศไทย โดยคุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ Payment System & #Fintech วันที่ 16 Nov 2017 เวลา 13:00-16:00 น.

สัมนาฟรี รับเพียง 60 ที่นั่งเท่านั้น!!!

ในหัวข้อ Digital Payment การก้าวสู่สังคมไร้เงินสดในประเทศไทย โดยคุณสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ Payment System & #Fintech

ในวันที่ 16 Nov 2017 เวลา 13:00-16:00 น.
ภายในงาน #วิศวะ60 ณ #ไบเทค #บางนา

สำหรับท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้จาก link นี้เลยค่ะ : http://expo.expopass.co/accounts/login/egn2017