Bangkok Drone Racing Competition 2017

Bangkok Drone Racing Competition 2017

ชิงเงินรางวัลร่วม 30,000 บาท

17-18 NOV 2017 BITEC BANGNA

 

การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 รุ่น

รุ่นที่ 1 รุ่นมือโปร

(สำหรับผู้ที่เคยผ่านการแข่งขันมาแล้วอย่างน้อย 3 สนาม)

 
รุ่นที่ 2 รุ่นมือใหม่

(สำหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการแข่งขันใดๆมาก่อน)

 

กติกาการแข่งขัน 

  • กำหนดให้ใช้ Drone racing รุ่นใดก็ได้ในการแข่งขันโดยมีขนาดตั้งแต่ 180 - 280 มม. (ระยะห่างระหว่างมอเตอร์ 2 ตัว วัดในแนวทะแยง)
    • มอเตอร์ 2300kv - 2600kv
    • ภาคส่ง (VTX) 250mw
    • แบต 4s ไม่จำกัด mAh
    • ใบพัดใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนเบลดและขนาด